"Daadkrachtig, nuchter, dienstbaar, nauw betrokken bij het primaire proces en wars van poeha. Dat is Frans Penninx ten voeten uit.
Als vervolg op een interessante carrière in uiteenlopende bestuurs- en managementfuncties zet hij zich sinds 2009 op zijn eigen wijze in voor organisaties en individuen."

Specialisatie in non-profit

Frans Penninx heeft een ruime ervaring opgebouwd in de non-profit sector, met name op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Management & Organisatie, Bouw, Financiën en Cliëntenparticipatie hebben daarbij zijn speciale interesse.
De keuze voor deze sector is niet toevallig.
De maatschappelijke relevantie - direct bijdragen aan het welbevinden van mensen - hebben hem altijd bijzonder gemotiveerd. Dat de sector op veel plaatsen zoekt naar een hernieuwd evenwicht tussen menselijkheid en zakelijkheid plus de betrokkenheid van hun klanten daarbij, maakt het speelveld voor hem extra uitdagend.